Name:
Phone:
E-mail:
Message

Career


Agrisera söker ny medarbetare

Agrisera är en ledande leverantör av antikroppar mot växtproteiner. Vi producerar och säljer antikroppar och relaterade produkter till forskare och företag i hela världen. Vi erbjuder också skräddarsydda lösningar för att på bästa sätt tillgodose kundens behov. Agrisera är ett litet, familjärt företag där vi är måna om varandra och hjälps åt när det behövs. Öppenhet och lyhördhet i kombination med korta beslutsvägar möjliggör stor delaktighet i utvecklings- och förändringsprocesser.

Vi söker nu en person som ska ha fokus på våra kunder och försäljning i webshopen. Det innebär bland annat att du hanterar inkommande beställningar, svarar på kundernas varierande frågor och vårdar kundrelationer. Du förväntas ha god förmåga att prioritera dina arbetsuppgifter och är lösningsorienterad. Du utvärderar även befintligt produktsortiment och bedömer om det behöver kompletteras utifrån marknadens behov.

Kontakt med kunder sker till största del online men även via mejl och telefon. De produkter och tjänster Agrisera erbjuder är väldigt specialiserade vilket kräver goda kunskaper inom biotech för att förstå vad du kan bidra med till kundens forskning. Om en produkt inte finns i sortimentet kommer du, i samråd med andra specialister, att planera för och initiera en skräddarsydd produktionslösning.

Vi sätter stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är en god kommunikatör och värnar om relationer till kunder såväl som till kollegor och har god känsla för service. Tjänsten är på heltid med placering i vårt kontor i centrala Umeå.

Du bör vara högskoleutbildad inom biomedicin, biokemi eller bioteknik och ha goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.

Intresserad?
Skicka din ansökan med CV till Erika Gelfgren; erika[at]agrisera.com. Urval sker löpande så skicka din ansökan idag. Har du frågor kontakta Erika på erika[at]agrisera.com eller 0935-33000

Vi ser fram emot din ansökan!


Agrisera is looking for a new employee

Agrisera is a leading supplier of antibodies to plant proteins. We produce and sell antibodies and related products to scientists and companies worldwide. We also offer customized solutions to best meet customer needs. Agrisera is a small, familiar company where we care for each other and help out when needed. Openness and responsiveness in combination with short decision paths enable a great deal of participation in development and change processes.

We are now looking for a person who will focus on our customers and sales in the web shop. This means, among other things, that you will handle incoming orders, answer customers' varied questions and nurtures customer relationships. We expect you to be able to prioritize your work tasks well and be solution oriented. You will also evaluate the existing product range and decide whether it needs to be supplemented based on the needs of the market.

Customer contact is primarily performed online, but also via mail and telephone. The products and services Agrisera offer are very specialized, and a high knowledge in biotech is therefore required in order to understand what you can contribute to the customer's research. If a product is not in the catalog you will, in consultation with other specialists, plan for and initiate a tailor-made production solution.

We value your personal qualities highly. You are a good communicator, nurture relationships with customers as well as colleagues and have a good sense of service. The employment is full-time with placement in our office in central Umeå.

You should have a university degree in biomedicine, biochemistry or biotechnology as well as good knowledge of Swedish and English languages, both in speech and writing.

Interested?
Send your application, including CV, to Erika Gelfgren; erika[at]agrisera.com. Selection is ongoing, so submit your application today. If you have any questions, please contact Erika at erika[at]agrisera.com eller 0935-33000

Vi ser fram emot din ansökan!


Contact us

<< Go Back