Name:
Phone:
E-mail:
Address:
Navigation: A-C  D-F  G-I  J-L  M-O  P-R  S-U  V-X  Y-Å  Ä-Ö  |  Show all

252 €

AS12 2072 | Clonality: Polyclonal  |  Host: Chicken   |   Reactivity: Rabbit IgG (H&L)

199 €

AS12 2074 | Clonality: Polyclonal  |  Host: Donkey   |   Reactivity: Rabbit IgG (H&L)

199 €

AS12 2075 | Clonality: Polyclonal  |  Host: Donkey   |   Reactivity: Rabbit IgG (H&L)

199 €

AS12 2083 | Clonality: Polyclonal  |  Host: Goat   |   Reactivity: Rabbit IgG (H&L)

143 €

AS11 1815| Clonality: Polyclonal  |  Host: Goat  | Reactivity: Rabbit IgG (H&L)

199 €

AS12 2081 | Clonality: Polyclonal  |  Host: Goat   |   Reactivity: Rabbit IgG (H&L)

159 €

AS12 2078 | Clonality: Polyclonal  |  Host: Goat   |   Reactivity: Rabbit IgG (H&L)

159 €

AS12 2084 | Clonality: Polyclonal  |  Host: Goat   |   Reactivity: Rabbit IgG Fc